Konferencja "Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim" 2016

Wydarzenie odbyło się.

                            

20 stycznia 2016 w Warszawie odbędzie się konferencja „Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim”. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zaś partnerem Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. SEG MAR Partnerami są IPO Doradztwo Kapitałowe oraz PKF Consult.

Celem spotkania będzie omówienie powstawania informacji finansowej w spółce giełdowej (rozbieżności pomiędzy momentem powstania informacji a jej publikacją, możliwość i celowość publikacji danych finansowych w raportach bieżących, prognozy i budżety a ryzyko związane z cenotwórczą informacją finansową, ryzyko sankcji i pozwów cywilnych).

Dalsza część konferencji koncentrować się będzie na znaczeniu właściwej prezentacji danych finansowych (forma prezentacji a zrozumienie treści, czy publikacja raportu zawsze kończy okres zamknięty, informacje poufne w prezentacji inwestorskiej).

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli działów relacji inwestorskich i działów finansowych oraz osób, które uczestniczą w pracach nad raportem rocznym w spółce giełdowej. Jednym z prelegentów na konferencji będzie partner PKF Consult - Mariusz Kuciński.

Termin i miejsce:

20.01.2016 r. godz. 11.00
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. Sala Kinowa, Poziom -1, wejście A/D
ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Budynek położony u zbiegu ulic Nowy Świat i Al. Jerozolimskich

Program konferencji:

11:00 - 11:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:30 - 11:35 Otwarcie konferencji
11:35 - 13:05 Powstawanie informacji finansowej w spółce giełdowej

  • Rozbieżności pomiędzy momentem powstania informacji a jej publikacją
  • Możliwość i celowość publikacji danych finansowych w raportach bieżących
  • Prognozy i budżety a ryzyko związane z cenotwórczą informacją finansową
  • Ryzyko sankcji i pozwów cywilnych

13:05 - 13:35 Przerwa kawowa
13:35 - 15:05 Znaczenie właściwej prezentacji danych finansowych

  • Forma prezentacji a zrozumienie treści
  • Czy publikacja raportu zawsze kończy okres zamknięty
  • Informacje poufne w prezentacji inwestorskiej

15:05 - 15:35 Lunch

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji na stronie organizatora

Zgłoszenie na konferencję