Kolejne zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r.

W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany obejmują:

  • Brak oznaczenia „MPP”
  • Ograniczenie stosowania oznaczenia „TP”
  • Ujmowanie zbiorcze faktur uproszczonych
  • Doprecyzowanie oznaczeń GTU
  • Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”
  • Wskazanie daty przy uldze na złe długi
  • Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”
  • Nowe oznaczenie „IED”

Brak oznaczenia „MPP”

Dotychczas oznaczenie „MPP” należało stosować przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Po zmianie treści rozporządzenia ustawodawca uchylił przepisy dotyczące stosowania oznaczenia „MPP”, zatem już w ewidencji JPK za lipiec nie będzie się stosowało oznaczenia „MPP”.

Ograniczenie stosowania oznaczenia „TP”

Wraz z nowelizacją rozporządzenia stosowania wyłączone zostało stosowanie oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Pełne omówienie przeczytasz w najnowszym Tax Alercie.