CSR

W założeniu firmy PKF prowadzenie biznesu nie wiąże się jedynie z zyskami finansowymi, ale również z szeregiem inicjatyw społecznych i ekologicznych.

Należą do nich m.in. wsparcie finansowe osób potrzebujących, podopiecznych domów dziecka czy propagowanie idei recyklingu odpadów. Pracownicy PKF chętnie angażują się w akcje charytatywne i niosą pomoc innym, wierząc, że czynienie dobra jest miarą wartości człowieka.