ALERT: Znaczące zmiany w cenach transferowych

Ministerstwo finansów zapowiada zmiany w Cenach Transferowych

16 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Główną materią, której dotyczy nowelizacja są ceny transferowe. Art. 9a i art. 11 ustawy o CIT które dotychczas regulowały obowiązki podatnika w aspekcie cen transferowych zostaną zastąpione nowym rozdziałem.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.