ALERT: Sankcje karne skarbowe w 2019 r.

W związku ze zmianą od 01.01.2019 r. przepisów o wysokości minimalnego wynagrodzenia zmianie ulegną także kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane  są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie. Minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone do kwoty 2 250 zł (w 2018 r. było to 2 100 zł), a zatem sankcje zostaną podwyższone.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.