ALERT: Raportowanie CbC i obowiązek powiadomienia

Obowiązek dokonania powiadomienia (CbCP) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (raport Country by country) do końca października 2017 r. 

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.