ALERT: Kolejne zmiany w Cenach Transferowych

Ministerstwo finansów zapowiada zmiany w Cenach Transferowych

W związku z nowelizacją przepisów podatkowych, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., znaczącej zmianie ulegną regulacje w zakresie cen transferowych. Nowelizacja uzasadniana jest przede wszystkim potrzebą wdrożenia do polskich przepisów najnowszych wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ale także chęcią uproszczenia obowiązku dokumentacyjnego oraz bardziej precyzyjnego typowania podatników do kontroli. 

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.