6 grudnia - Capital Market Summit

Ideą Capital Market Summit jest prezentacja praktycznych aspektów wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego oraz wymiana informacji i doświadczeń między inwestorami a aktualnymi i potencjalnymi emitentami giełdowymi.

Jest to wydarzenie o charakterze edukacyjno-promocyjnym, umożliwiające jego uczestnikom zapoznanie się z zagadnieniami inwestowania na rynkach giełdowych, wykorzystania narzędzi rynku kapitałowego (debaty panelowe, wystąpienia i warsztaty kierowane do praktyków). Wydarzenie jest również kierowane do środowiska biznesu – przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i innych, którzy znajdą tu ofertę szkoleniową oraz łatwo dostępne porady specjalistów w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój swoich projektów.

Capital Market Summit Doing Business jest inicjatywą otwartą, w której mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane giełdą i spółki związane z rynkami GPW: inwestorzy indywidualni, instytucjonalni, emitenci notowani na Głównym Rynku, NewConnect i Catalyst, potencjalni emitenci, domy maklerskie, Autoryzowani Doradcy, firmy doradcze i partnerskie media.

Ekspert PKF - Paweł Goźliński - przedstawi podczas tego wydarzenia temat "Czynniki wpływające na wysokość marży procentowej obligacji nieskarbowych".

Prelegent PKF:

Podczas tego wydarzenia, ekspert PKF (Paweł Goźliński - Dyrektor Departamentu Projektów Konsultingowych) przedstawi temat "Czynniki wpływające na wysokość marży procentowej obligacji nieskarbowych". [Sala Catalyst, 16:00]

Organizator:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Miejsce:

budynek GPW SA

Program i pozostałe informacje:

dostępne na stronie organizatora