5 grudnia - Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu - IV edycja konferencji

Termin

5 grudnia 2013 rok. Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa.

Organizator

Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wiedza i Praktyka, lider na rynku publikacji profesjonalnych, który w ramach Akademii Wiedza i Praktyka organizuje również specjalistyczne szkolenia i konferencje z zakresu zarządza, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, księgowości, rachunkowości.

Program konferencji

09:30

Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie konferencji
10:05 Optymalizacja kosztów energii - PGE
10:40 Zwiększmy płynność finansową i kierujmy strumień środków finansowych na rozwój:
- finansowanie kosztów inwestycji długoterminowych bez
  konieczności sprzedaży posiadanych aktywów / udziałów,
- zwiększenie płynności lub dywersyfikacja własnych aktywów,
- finansowanie pomostowe, w oparciu o przyszłe przepływy pieniężne
11:20 Przerwa kawowa
11:35 Zastosowanie gier i symulacji szkoleniowych w nauce optymalizacji kosztów w firmie
Jerzy Niewiński, Dyrektor Zarządzajacy SHtraining
12:15 Outsourcing kadrowo-płacowy.
Katarzyna Pośnik PKF Accounting
12:50 Przerwa kawowa
13.10 Byli tacy, co w czasach Forda płacili dalej za powozy. Nie pozwól, byś w czasach chmury przepłacał za infrastrukturę.
Jan Lekszycki, VP Sales and Strategic Alliance, Oktawave
13:45 Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji podatkowych - Cyrp, Liban, Słowacja, Luksemburg
Krzysztof Komorniczak, Prezes spółki ECDDP, prawnik, doradca podatkowy, uznany specjalista w zakresie zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak również w zakresie postępowań podatkowych
14:25 Zakończenie konferencji, losowanie upominków, ogłoszenie wyników konkursu.
14:40 Poczęstunek

 

Regulamin uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny jednak z uwagi na ponoszone przez organizatora koszty, bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa na 2 dni przed planowanym terminem pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji e-mailem lub faksem do organizatora konferencji.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym lub w przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na konferencji organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł netto. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. W przypadku odwołania konferencji przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

ZAREJESTRUJ SIĘ