23.11.2009 - Seminarium NewConnect - Katowice

Grupa Kapitałowa PKF Consult oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza na kolejne seminarium z cyklu "NewConnect - rynek giełdowy dla sektora MSP. Możliwości inwestycyjne"

Cykl seminariów to spotkania edukacyjne poświęcone rynkowi NewConnect, prowadzone na terenie całej Polski. Ich cel to  przybliżenie przedsiębiorcom oraz inwestorom możliwości finansowania poprzez NewConnect. Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania rynku oraz będą mieli okazję wysłuchać szeregu wykładów merytorycznych, istotnych z punktu widzenia potencjalnego emitenta oraz inwestora.

Wiceprezes Zarządu PKF Grupa Konsultingowa  Andrzej Sarcyn  przedstawi temat: „Aspekty finansowe przekształceń własnościowych przyszłych emitentów NewConnect”.

Członek Zarządu PKF Audyt Janina Krzemińska przedstawi tematy: „Rola audytora na etapie przygotowań spółki do debiutu” oraz „Znaczenie rachunkowości w działalności emitenta NewConnect” .

Miejsce: Novotel, al. Roździeńskiego 16, Katowice.

Do pobrania
"Program Seminarium"

Więcej informacji: www.pb.pl