14.07.09-20.08.09 - WAKACYJNA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW DLA PRAWNIKÓW

Dobiegła końca I edycja zorganizowanej przez Fundację Centrum Prawa Gospodarczego Wakacyjnej Akademii Rachunkowości i Finansów dla Prawników - cyklu szkoleń dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów z zakresu rachunkowości i finansów. Partnerem merytorycznym Akademii był PKF Consult.

Program cyklu szkoleń przygotowany został przez specjalistów z firmy audytorsko-konsultingowej  PKF Consult. Składał się z 12 tematów zgrupowanych w pięciu modułach tematycznych.

MODUŁ I – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE:
1. Obowiązki spółek w zakresie rachunkowości
2. Sprawozdawczość finansowa
3. Analiza i ocena sprawozdania finansowego

MODUŁ II – RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE GRUPY KAPITAŁOWEJ
4. Sprawozdawczość grupy kapitałowej
5. Analiza i ocena sprawozdania skonsolidowanego

MODUŁ III – RACHUNKOWOŚĆ TRANSAKCJI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
6. Połączenia spółek – zagadnienia rachunkowości
7. Podział i przekształcenie spółek – zagadnienia rachunkowości
8. Rachunkowość transakcji kodeksu spółek handlowych – zmiany kapitałów własnych
9. Ujęcie rachunkowe transakcji prawnych w procesach restrukturyzacji spółek

MODUŁ IV – INFORMACJA FINANSOWA SPÓŁEK PUBLICZNYCH
10. Szczególne regulacje sprawozdawczości spółek publicznych
11. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w sprawozdaniach Finansowych

MODUŁ V – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPÓŁEK
12. Odpowiedzialność za sprawozdawczość spółek – nowe regulacje.

Więcej informacji:
Pobierz plik PDF