Znaczące podwyżki kar za wykroczenia skarbowe

Od 1 stycznia 2021 r. maksymalna kara grzywny jaką można nałożyć mandatem karnym wynosi 5,6 tys. PLN. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860), datowany na dzień 30 grudnia 2020 r., przewiduje istotne zmiany w zakresie wysokości kar grzywny.

Kwota mandatu może wzrosnąć do 14 tys. PLN i będzie mogła zostać nałożona nawet wtedy, gdy działanie podatnika nie przyczyniło się do uszczuplenia należności Skarbu Państwa, przykładowo za brak złożenia deklaracji „zerowej” VAT.

Wysokość obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. kar grzywny została zaprezentowana w tabeli poniżej:

WYKROCZENIA SKARBOWE - grzywny w 2021 roku (art. 48 KKS)

 

Sposób wyliczenia

Wartość w PLN

Minimalna kara grzywny

MW x 1/10

280,00

Maksymalna kara grzywny

MW x 20

56.000,00

Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym

MW x 10

28.000,00

Maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym

MW x 2

5.600,00

*MW – minimalne wynagrodzenie