Tworzymy zgrany zespół profesjonalistów, dla których praca jest pasją. Dbamy o swój rozwój, dzielimy się wiedzą, ciągle podejmujemy nowe wyzwania. Selektywny dobór zespołów projektowych dopasowanych do specyfiki konkretnej branży zapewnia profesjonalizm świadczonych przez nas usług.

Działamy zespołowo, razem osiągamy sukcesy.

CERTYFIKOWANI KSIĘGOWI to zespół licencjonowanych księgowych, którzy pod przewodnictwem audytora zarządzają zespołami profesjonalnych księgowych realizujących usługi z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kadr i płac.

Zespół Projektowy

Dyrektor Oddziału

(osoba posiadająca Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub Biegły Rewident)

Nadzoruje projekty prowadzone przez Koordynatorów; dokonuje okresowej weryfikacji prac na projekcie. W przypadku niestandardowych operacji i rozliczeń wspiera Koordynatora merytorycznie i uczestniczy w spotkaniach z Klientem. Weryfikuje roczne sprawozdania finansowe wramach kontroli jakości usług.

Koordynator Projektu

(osoba posiadająca Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub Biegły Rewident)

Pełni rolę opiekuna Klienta, utrzymuje z nim stały kontakt. Odpowiada za zorganizowanie prac na projekcie w taki sposób, aby prace wykonane były rzetelnie i terminowo. Weryfikuje prace wykonywane przez asystentów. Przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe co poświadcza swoim podpisem na sprawozdaniu Klienta.

Asystenci Koordynatora Wykonują czynności ewidencyjne, dekretują dokumenty, przygotowują zestawienia i analizy do weryfikacji Koordynatora.

 

Zespół Techniczny

Koordynator Zespołu Technicznego

Dyrektor Operacyjny PKF BPO Sadowska-Malczewska
Biegły Rewident

 

Zespół techniczny:

  • Wspomaga zarówno zespół projektowy jak również Klienta,wzakresie interpretacji szczegółowych zagadnień dotyczących rachunkowości, podatków związanych ze zdarzeniami i transakcjami, które nie zostały zdefiniowane lub doprecyzowanewsystemie prawa.
  • Opracowuje stanowiska PKF, które ujednolicają jakość wykonywanych prac z zakresu obsługi księgowej i podatkowej.
  • Nadzoruje systemy jakości projektów realizowanych dla Klientówwgrupie PKF.

Koordynator Zespołu

Technicznego ds. Rachunkowości
Biegły Rewident

 

Koordynator Zespołu

Technicznego ds. Podatków Doradca Podatkowy

 

Koordynator Zespołu

Technicznego ds. Nadzoru Jakości 
Dyrektor ds. Technicznych i Systemów Jakości PKF International

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.