XVIII Doroczna Konferencja Audytingu

XVIII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU 

XVIII Doroczna Konferencja Audytingu organizowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 16-18 października 2017r. w Hotelu Narvil w Serocku.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji będzie Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta. W tym roku wydarzenie to będzie szczególnie ważne w nawiązaniu do nowej Ustawy o biegłych rewidentach. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. zawodu biegłego rewidenta, wdrożenia zapisów nowej ustawy a także implementacji Międzynarodowych Standardów Badania.

Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w planowanych sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów, świata biznesu oraz wybitni ekonomiści. Z ramienia PKF Consult udział w konferencji weźmie Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający, Biegły Rewident), która poprowadzi jedną sesję plenarną.

Więcej informacji dotyczących konferencji znajdą Państwo na stronie www.dka.pibr.org.pl.