Wyniki XI Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

W XI Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita” PKF Consult kolejny rok z rzędu poprawił swoją pozycję. Pod względem dynamiki przychodów (2016/2015) w procentach (15,81%), zamyka pierwszą dziesiątkę rankingu. Awans na 24 miejsce (o 3 pozycje) odnotowaliśmy również według kryterium największych firm pod względem liczby doradców podatkowych w 2016 roku.

 

Poniżej szczegółowe wyniki całego rankingu.

24. miejsce wśród największych firm wg liczby doradców podatkowych w 2016 roku
33. miejsce wśród największych firm wg przychodów za 2016 rok, w mln zł
25. miejsce wśród firm odnotowujących przyrost/spadek przychodów 2016/2015 w mln zł, natomiast 10. miejsce firm odnotowujących przyrost/spadek przychodów 2016/2015 w procentach
18. miejsce wśród firm doradztwa obsługujących najwięcej spółek giełdowych

Więcej informacji na temat całego rankingu znajdą Państwo pod adresem: rp.pl