Współpraca i alianse

Niekiedy specyfika konkretnego Klienta lub projektu wymaga zawierania aliansów wzmacniających kompleksowość usługi.

Współpracujemy w tym zakresie z kancelariami prawniczymi, biurami maklerskimi, ekspertami różnych branż i segmentów gospodarki. W poszerzaniu doświadczeń międzynarodowych pomaga nam członkostwo w międzynarodowej sieci firm audytorsko-konsultingowych PKF International. Realizujemy nasze usługi według standardów krajowych i zagranicznych w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Kiedy korzystasz z pomocy PKF, możesz mieć pewność, że prace będą prowadzone przez profesjonalistów z międzynarodowym doświadczeniem, co zapewnia ciągłość prowadzonych projektów niezależnie od uwarunkowań geograficznych.

Współpracujemy zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami:

PKF International

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Regionalna Izba
Gospodarcza 

w Katowicach

Stowarzyszenie
Emitentów
Giełdowych                                           

Klub Integracji 
Europejskiej

 

Instytut Rachunkowości
i Podatków

 

Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

Kancelaria CSW Więckowska 
i Partnerzy Radcy Prawni

 

  IBM

Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem PKF tytułu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie „Lidera Rynku Pierwotnego” oraz „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP”.


Naszą platformę międzynarodowych kontaktów biznesowych budujemy również poprzez członkostwo w izbach handlowych i gospodarczych:


Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-
Handlowa (AHK)


Nasi eksperci publikują w prasie specjalistycznej oraz na portalach internetowych:

Rzeczpospolita

Dziennik Gazeta Prawna

Gazeta Giełdy Parkiet

TaxFin.pl

 

 

Nowy Marketing.pl

 

Marketing w Praktyce

 

wnp.pl

Powiązane publikacje: