Współpracujemy w tym zakresie z kancelariami prawniczymi, biurami maklerskimi, ekspertami różnych branż i segmentów gospodarki. W poszerzaniu doświadczeń międzynarodowych pomaga nam członkostwo w międzynarodowej sieci firm audytorsko-konsultingowych PKF International. Realizujemy nasze usługi według standardów krajowych i zagranicznych w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Kiedy korzystasz z pomocy PKF, możesz mieć pewność, że prace będą prowadzone przez profesjonalistów z międzynarodowym doświadczeniem, co zapewnia ciągłość prowadzonych projektów niezależnie od uwarunkowań geograficznych.

Współpracujemy zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami:

PKF International

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Regionalna Izba
Gospodarcza 

w Katowicach

Stowarzyszenie
Emitentów
Giełdowych                                           

Klub Integracji 
Europejskiej

 

Instytut Rachunkowości
i Podatków

 

Stowarzyszenie
Inwestorów
Indywidualnych

Kancelaria CSW Więckowska 
i Partnerzy Radcy Prawni

 

  IBM

Konfederacja Lewiatan

   

Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem PKF tytułu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie „Lidera Rynku Pierwotnego” oraz „Firmy Partnerskiej GPW dla MSP”.

 

Naszą platformę międzynarodowych kontaktów biznesowych budujemy również poprzez członkostwo w izbach handlowych i gospodarczych:


Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-
Handlowa (AHK)


Nasi eksperci publikują w prasie specjalistycznej oraz na portalach internetowych:

Rzeczpospolita
 

Dziennik Gazeta Prawna
 

Gazeta Giełdy Parkiet
 

wnp.pl
 

My Company Polska
 

ICAN Institute
 


Puls Biznesu

Prawo.pl
 

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.