Usługi wynikające z KSH

Kodeks Spółek Handlowych określa sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie badania określonych planów, wycen lub innych dokumentów. Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych badania te mogą być przeprowadzane jedynie przez biegłych rewidentów.

Posiadamy silny zespół pracowników, doświadczenie oraz kompetencje potrzebne do przeprowadzenia wszystkich takich badań.

Nasze usługi atestacyjne wynikające  z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych w szczególności obejmują:

  • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Telefon/adres e-mail: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia

Powiązane usługi: