Usługi wynikające z KSH

Kodeks Spółek Handlowych określa sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie badania określonych planów, wycen lub innych dokumentów. Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych badania te mogą być przeprowadzane jedynie przez biegłych rewidentów.

Posiadamy silny zespół pracowników, doświadczenie oraz kompetencje potrzebne do przeprowadzenia wszystkich takich badań.

Nasze usługi atestacyjne wynikające  z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych w szczególności obejmują:

  • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Powiązane usługi: