Kodeks Spółek Handlowych określa sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie badania określonych planów, wycen lub innych dokumentów. Zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych badania te mogą być przeprowadzane jedynie przez biegłych rewidentów.

Posiadamy silny zespół pracowników, doświadczenie oraz kompetencje potrzebne do przeprowadzenia wszystkich takich badań.

Nasze usługi atestacyjne wynikające  z uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych w szczególności obejmują:

  • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 Kodeksu Spółek Handlowych),
  • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 Kodeksu Spółek Handlowych).

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.