The Best Annual Report 2012

Ruszyła kolejna, VIII edycja konkursu „The Best Annual Report”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

PKF jest Partnerem Merytorycznym konkursu.

Zaproszone do udziału w konkursie są wszystkie spółki z rynku regulowanego i alternatywnego. Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie, które kształtuje standardy sprawozdawczości finansowej spółek, notowanych na GPW w Warszawie S.A.  

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Są to raporty, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Zwiększa  to bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce.

Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu można z roku na rok doskonalić raport roczny. Dotychczas w konkursie uczestniczyły tylko te spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR (regulamin dla rynku regulowanego). W tym roku uruchomiono I edycję konkursu dla spółek z rynku alternatywnego NewConnect (regulamin dla rynku alternatywnego), nad którą patronat objęła GPW w Warszawie.

Przedmiotem oceny Kapituły konkursu są raporty roczne przesyłane do KNF (rynek regulowany) lub GPW (rynek alternatywny), raporty marketingowe oraz raporty roczne zamieszczane w Internecie. 

W Kapitule zasiada między innymi Ewa Jakubczyk-Cały - Biegły Rewident, Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o. o.

Zgłoszenia (robione na specjalnych kartach zgłoszeniowych dostępnych na stronie organizatora) można przesyłać do 31 lipca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali finałowej, która odbędzie się 18 października 2013 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora (IRiP).