...Fundusze były oceniane w perspektywie długo- oraz krótkoterminowej. W obu kategoriach BCRA przyznał funduszom oceny inwestycyjne, tj. w górnym pułapie skali ratingowej. Tak wysokie oceny oznaczają, że fundusze doskonale będą się wywiązywać z zobowiązań kredytowych, praktycznie niezależnie od wydarzeń mogących zaistnieć w przyszłości....

Cały artykuł znajduje się na stronie internetowej www.niewidomi.spinno.pl

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.