...Fundusze były oceniane w perspektywie długo- oraz krótkoterminowej. W obu kategoriach BCRA przyznał funduszom oceny inwestycyjne, tj. w górnym pułapie skali ratingowej. Tak wysokie oceny oznaczają, że fundusze doskonale będą się wywiązywać z zobowiązań kredytowych, praktycznie niezależnie od wydarzeń mogących zaistnieć w przyszłości....

Cały artykuł znajduje się na stronie internetowej www.niewidomi.spinno.pl