Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę Spółki zastępowanej przez doradców podatkowych z PKF Tax&Legal na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Sąd podzielił argumentację Podatnika, zgodnie z którą organy podatkowe instrumentalnie wszczęły postępowanie karnoskarbowe, aby uniknąć przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT. Nasi eksperci procesowi wykazali, że fiskus dopuścił się nadużycia prawa. W rezultacie, nie doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia, a decyzja organu, która rozstrzygała o konieczności dopłaty wielomilionowego podatku, została wydana po jego upływie. Upływ biegu terminu przedawnienia oznacza zaś, że zobowiązanie podatkowe nie istnieje.

W sprawę zaangażowany był zespół PKF Tax&Legal w składzie: doradca podatkowy Dariusz Orczykowski, konsultant podatkowy Karol Kruk i starszy asystent do spraw doradztwa podatkowego Katarzyna Stachurska. Pracami zespołu kierował doradca podatkowy Marcin Bodziony.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku przedstawimy Państwu szczegółowe wnioski płynące z zapadłego rozstrzygnięcia.

Szerzej o problemie instrumentalnego wszczęcia postępowania karnoskarbowego celem zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego pisaliśmy w serii artykułów, które ukazały się na łamach naszej strony:

Pliki do pobrania