Seminarium „Zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu” - Warszawa, 7.03.2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA zaprasza spółki oraz Autoryzowanych Doradców na seminarium poświęcone ostatnim zmianom w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
W trakcie seminarium omówione zostaną zmiany w Regulaminie ASO, które wejdą w życie 1 marca 2013 r., a także najistotniejsze zagadnienia z zakresu i sposobu wypełniania obowiązków, jakie na emitentów nakładają regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
W związku z wejściem w życie przepisów Regulaminu ASO zobowiązujących spółki tworzące grupę kapitałową do konsolidacji sprawozdań finansowych, warunki i zasady konsolidacji sprawozdań finansowych omówi ekspert PKF, Pani Ewa Jakubczyk – Cały, Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., biegły rewident.

Druga część seminarium jest adresowana do Autoryzowanych Doradców. Tematem sesji popołudniowej będą nowe kryteria oceny Autoryzowanych Doradców. Pracownicy GPW przedstawią także metody analizy wyników weryfikacji Autoryzowanych Doradców.
 
Pełen program można pobraź bezpośrednio pod poniższym linkiem: PROGRAM.
 
Udział w Seminarium jest bezpłatny. Ilość miejsce jest ograniczona. Zgłoszenia udziału w Seminarium prosimy przesyłać z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
 
Seminarium odbędzie się w dniu 7.03.2013 r. w godz. 10:00-16:00 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie, przy ulicy Książęcej 4, w Sali NewConnect (poziom 0).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie liczby reprezentantów danego podmiotu, biorących udział w Seminarium. W przypadku zaistnienia takiej konieczności kolejne zgłoszenia do udziału w seminarium nie zostaną przyjęte, a stosowna informacja zostanie przekazana Państwu drogą elektroniczną.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Dział Rynku Kasowego GPW, tel. 22 537 77 62, e-mail: emitenci@gpw.pl