W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę Twojej firmy w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno – skarbowej, oraz postępowań podatkowych.

W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę Twojej firmy w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno - skarbowej, oraz postępowań podatkowych w zakresie wszystkich podatków. Reprezentacja firmy przed urzędem skarbowym to nasza specjalność. Reprezentacja podatnika i dbałość o wszelkiego typu prawidłowości podatkowe są dla nas niezwykle istotne. Wciąż dokładamy wszelkich starań by reprezentacja przed organami podatkowymi była realizowana na najwyższym poziomie, oczywiście przez wykwalifikowanych ekspertów w ów dziedzinie.

Dysponujemy szeroko wykwalifikowaną kadrą ekspertów: radców prawnych, doradców podatkowych, w tym byłych pracowników organów skarbowych I i II instancji (urzędów skarbowych, izby administracji skarbowej), odpowiedzialnych za weryfikację podatników zarówno na etapie czynności sprawdzających, kontroli jak i postępowań podatkowych, świetnie zorientowanych w przepisach prawa materialnego i procesowego. Ponadto wykwalifikowana kadra ekspertów w zespole posiada doświadczonych praktyków w obszarze biznesowym.

Organy podatkowe dysponują szeregiem uprawnień w zakresie weryfikowania sposobu, w jaki podatnik realizuje ciążące na nim obowiązki podatkowe jednakże ustawodawca przewidział wiele narzędzi, z których może skorzystać przedsiębiorca będący podmiotem kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania podatków.

Uprawnienia stron mają kluczowe znaczenie w odniesieniu do prawidłowości, transparentności i ochrony procesowej strony w rozstrzyganiu spraw, dlatego też kluczowym jest to, aby każdy podmiot, który był, jest lub w przyszłości będzie stroną czynności weryfikujących (czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych) miał świadomość o przysługujących mu uprawnieniach.

Jako cel stawiamy sobie uzyskanie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy w możliwie najkrótszym terminie przy efektywnym wykorzystaniu instrumentów prawnych i specjalistycznej wiedzy naszego zespołu.

Oferujemy takie usługi jak:

 • profesjonalna reprezentacja przedsiębiorcy przed organami skarbowymi na etapie czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych,
 • reprezentacja podatnika w sporach z organami podatkowymi, obronę klientów w sprawach karnych skarbowych, a także w sądach administracyjnych,
 • pełne wsparcie merytoryczne przy kompletowaniu odpowiednich dokumentów źródłowych,
 • analiza zagrożeń wynikających z dotychczas zebranego materiału dowodowego,
 • rekomendację dotyczącą strategii procesowej,
 • pisma procesowe,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu z czynności sprawdzających/kontroli podatkowej,
 • zaskarżanie postanowień organów skarbowych,
 • wnioski o przeprowadzenie dowodów z określonych dokumentów, zeznań świadków,
 • odwołania od decyzji organów I instancji,
 • zaskarżanie postanowień i decyzji organów II instancji

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • profesjonalna obsługa na każdym etapie sprawy,
 • permanentne monitorowanie działań podejmowanych przez organ,
 • ograniczenie ryzyka dowolnej interpretacji stanu faktycznego przez organ,
 • obrona stanowiska przedsiębiorcy poprzez skuteczne wykorzystanie narzędzi prawnych,
 • wykazanie dobrej wiary przedsiębiorcy,
 • po stwierdzeniu przez organ podatkowy nieprawidłowości i uszczupleń w podatku działania procesowe zmierzające do zminimalizowania wysokości zobowiązania podatkowego określonego przez organ,
 • poprzez monitoring organu weryfikacja jego działań czy działa na podstawie i w granicach i prawa,
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.