W poniższym raporcie dokonaliśmy zwięzłego i praktycznego omówienia najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy zmian podatkowych w obszarze podatków dochodowych. 

Niewątpliwie bowiem należą do nich omówione w nich wprowadzenie od 01.01.2018 r.:

  • dwóch odrębnych źródeł dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • wprowadzenia w miejsce tzw. cienkiej kapitalizacji nowych zasad dot. limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego,
  • kolejnych obostrzeń w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym limitów w zakresie kosztów usług niematerialnych i opłat za korzystanie z takich praw majątkowych jak prawa autorskie, licencje, prawa własności przemysłowej, know-how),
  • tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości,
  • zmian w zakresie funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

...

Pełny artykuł do pobrania poniżej.

Do otwierania plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader [pobierz Adobe Reader].

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.