Artykuł autorstwa eksperta PKF (Mariusz Kuciński - Biegły Rewident) został opublikowany na portalu www.pkfpolska.pl w lutym 2013 r.

Jednym z podstawowych względów powodujących iż spółki przesuwają rok obrotowy jest dopasowanie momentu jego rozpoczęcia i zakończenia do specyfiki działalności i cyklu produkcyjnego w danej jednostce. Chodzi oto żeby doprowadzić do takiej sytuacji aby możliwie wszelkie koszty i przychody związane z cyklem produkcyjnym zawierały się w ramach jednego okresu obrachunkowego. Doskonałym przykładem są np. cukrownie, które decydując się na zakończenie roku obrotowego w okresie lipiec-wrzesień osiągają efekt w postaci zawarcia kosztów całej kampanii poczynając od skupu buraka, magazynowania aż po jego finalne przetworzenie w jednym okresie sprawozdawczym, przez co minimalizuje się konieczność rozliczeń międzyokresowych i innych szacunków bowiem zdecydowana większość kosztów jest poniesiona w ramach zamkniętego okresu. Innym względem jest sezonowość sprzedaży. Np. spółki których odbiorcą jest branża rolnicza (producenci nawozów itp.) które dzięki temu rozwiązaniu, przy założeniu zakończenia roku obrotowego po zakończeniu sezonu minimalizują stany magazynowe na dzień bilansowy oraz upraszczają inne procedury np. kalkulacji rabatów potransakcyjnych mając już kompletną informację po zakończeniu sezonu. Poza względami ściśle rachunkowymi bardzo istotne są też kwestie podatkowe, które często są ściśle związane z cylkem produkcyjnym czy sezonowością sprzedaży. Na przykładzie spółki w której koniec sezonu przypada np. na koniec czerwca, w przypadku okresu obrachunkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, w czerwcu wystąpi znaczny zysk i co za tym idzie podatek, zakładając że w na koniec roku zysk ulegnie istotnemu zmniejszeniu, powstanie nadpłata podatku, która co najmniej przez 8-9 miesięcy będzie „zamrożona” do czasu zwrotu/rozliczenia z innymi tytułami, po złożeniu deklaracji rocznej. Przesunięty rok obrotowy np. na koniec czerwca w przypadku gdy sezon kończy się z końcem tego miesiąca, eliminuje takie przypadki i pozwala na bardziej optymalne rozłożenie wypływów związanych z podatkiem dochodowym. Istnieją również inne względy przemawiające za zmianą roku obrotowego nawet w przypadku gdy nie istnieją bezpośrednie przyczyny wynikające z rodzaju prowadzonej działalności. Spółki z innym rokiem obrotowym mogą chociażby liczyć na bardziej atrakcyjne warunki finansowe związane z audytem lub outsourcingiem poszczególnych procesów biznesowych, bowiem w takim przypadku okres realizacji usług przeważnie będzie realizowany w sezonie mniej intensywnych prac firm dostarczających różnego rodzaju usługi.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.