PKF partnerem merytorycznym Forum finansowego branży stalowej

Forum finansowe branży stalowej to nowa konferencja, organizowana przez Polską Unię Dystrybutorów Stali. Partnerem sesji PODATKI październikowego forum został PKF Consult.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i wszystkich tych, którzy na co dzień związani są z finansami przedsiębiorstw z branży stalowej. Forum dedykowane jest również firmom z sektora finansów, którym zależy na bezpośrednim dotarciu do branży stalowej.

Konferencja będzie miała charakter spotkania z ekspertami oraz stanowić będzie miejsce do dyskusji o największych bolączkach branży stalowej w Polsce w zakresie podatków, ubezpieczeń oraz polityki finansowej przedsiębiorstw.

Podczas jednodniowego spotkania, uczestnicy dowiedzą się jaka jest bieżąca kondycja polskiej gospodarki oraz sektora stalowego. Będą mieli okazję do zapoznania się z nadchodzącymi zmianami podatkowymi, podyskutować nad polityką ubezpieczeń transakcji a także na wieloma innymi aspektami ekonomicznymi prowadzenia działalności w branży wyrobów hutniczych.

Termin i miejsce:

Warszawa, 13 października 2015 r.

Program wydarzenia*:

10.30 – 11.00 rejestracja uczestników

11.00 – 11.30 otwarcie konferencji, powitanie gości, prezentacja: „Kondycja finansowa sektora stalowego w Polsce i na Świecie”

11.30 – 12.15 sesja A - GOSPODARKA prezentacja: „Nawet zielona wyspa nie dryfuje samotnie - globalna gospodarka i jej wpływ na Polskę” oraz panel dyskusyjny poświęcony tendencjom w światowej ekonomii widzianym z polskiej perspektywy

12.15 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 13.15 sesja B - PODATKI prezentacja: „Zmiany podatkowe nadchodzących miesięcy. Na co należy się przygotować?” - Konrad Kruszyński, ekspert PKF oraz panel dyskusyjny poświęcony prawu podatkowemu partnerem sesji jest: PKF Consult

13.15– 13.45 przerwa kawowa

13.45 – 15.00 sesja C – UBEZPIECZENIA TRANSAKCJI prezentacja: „Branża stalowa okiem ubezpieczyciela” oraz panel dyskusyjny poświęcony ubezpieczeniom transakcji handlowych w branży stalowej oraz windykacji należności podsumowanie, sformułowanie wniosków

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

Organizator konferencji:

*plan może ulec zmianie. Finalny program dostępny będzie na 2 tygodnie przed konferencją.