...Nadana ocena ratingowa na poziomie inwestycyjnym umacnia pozycję funduszu na rynku. W świetle obowiązujących regulacji prawnych, wyniki oceny zostaną przesłane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusze oceniane są w perspektywie długo- i krótkoterminowej. W obu kategoriach BCRA przyznała funduszom oceny inwestycyjne, plasując je w górnym pułapie skali ratingowej.
Projekt został zrealizowany przez firmę doradczą PKF w konsorcjum z agencją ratingową BCRA Credit Rating Agency AD na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ...

Cały artykuł jest dostępny na stronie internetowej www.wnp.pl

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.