...Nadana ocena ratingowa na poziomie inwestycyjnym umacnia pozycję funduszu na rynku. W świetle obowiązujących regulacji prawnych, wyniki oceny zostaną przesłane do Europejskiego Urzędu Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusze oceniane są w perspektywie długo- i krótkoterminowej. W obu kategoriach BCRA przyznała funduszom oceny inwestycyjne, plasując je w górnym pułapie skali ratingowej.
Projekt został zrealizowany przez firmę doradczą PKF w konsorcjum z agencją ratingową BCRA Credit Rating Agency AD na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ...

Cały artykuł jest dostępny na stronie internetowej www.wnp.pl