Kontrole i postępowania podatkowe

Postępowanie podatkowe oraz kontrolne - na każdym etapie świadczymy naszym Klientom usługi doradcze oraz reprezentujemy ich przed organami podatkowymi, jak również w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nasz kompetentny personel ekspertów: radców prawnych, doradców podatkowych, w tym byli pracownicy organów skarbowych rozstrzygający w ramach I i II instancji, odpowiedzialni za weryfikację i badanie prawidłowości rozliczeń podatników z budżetem Państwa, zarówno na etapie czynności sprawdzających, kontroli jak i postępowań podatkowych, posiadający gruntowną znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego – zadba o profesjonalny przebieg kontroli czy postępowania podatkowego oraz poprzez właściwie dobraną strategię zapewni ochronę interesów Twojej firmy.

Rozstrzygnięcie sprawy podatkowej - zespół PKF szczyci się w tych sprawach wieloma pozytywnymi postępowaniami, tak więc wybór naszych ekspertów oznacza, że każda kontrola podatkowa, a także postępowanie podatkowe staną się dla Twojej firmy jedynie formalnością.

Organy podatkowe posiadają wiele instrumentów, zarówno prawnych jak i systemowych, uprawniających do weryfikacji sposobu, w jaki podatnik realizuje ciążące na nim zobowiązania fiskalne, jednakże nie wszyscy podatnicy zdają sobie sprawę, że prawodawca przewidział też wiele narzędzi w postaci regulacji prawnych, których może użyć przedsiębiorca, będący uczestnikiem postępowania kontrolnego czy podatkowego, jeżeli chodzi o badanie prawidłowości rozliczania podatków.

Uprawnienia stron mają fundamentalne znaczenie w odniesieniu do przejrzystości, prawidłowości i ochrony procesowej uczestnika w rozstrzyganiu sporów fiskalnych, dlatego też świadomość o przysługujących stronie kontroli lub postępowania podatkowego, uprawnieniach ma zasadnicze znaczenie w strategii ochrony interesów podatnika.

Naszą intencją jest podjęcie takich czynności, które będą zmierzały do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy w jak najkrótszym terminie przy efektywnym wykorzystaniu narzędzi prawnych i specjalistycznej wiedzy naszego zespołu.

Oferujemy takie czynności sprawdzające jak:

 • profesjonalną reprezentację przedsiębiorcy przed organami skarbowymi, kiedy trwają czynności sprawdzające, kontrole i postępowania podatkowe,
 • reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi, obronę klientów w sprawach karnych skarbowych, a także w sądach administracyjnych,
 • pełne wsparcie merytoryczne przy kompletowaniu odpowiednich dokumentów źródłowych,
 • analiza zagrożeń wynikających z dotychczas zebranego materiału dowodowego,
 • rekomendacja dotyczącą strategii procesowej,
 • przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie skarg,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu z czynności sprawdzających/kontroli podatkowej,
 • zaskarżanie postanowień organów skarbowych,
 • wnioski o przeprowadzenie dowodów z określonych dokumentów, zeznań świadków,
 • sporządzenie odwołań od decyzji organów I instancji,
 • zaskarżanie postanowień i decyzji organów II instancji.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • profesjonalna obsługa na każdym etapie sprawy,
 • permanentne monitorowanie działań podejmowanych przez organ,
 • ograniczenie ryzyka podatkowego dowolnej interpretacji stanu faktycznego przez organ,
 • obrona stanowiska przedsiębiorcy poprzez skuteczne  wykorzystanie narzędzi prawnych,
 • wskazanie, czy występuje dobra wiara przedsiębiorcy,
 • po stwierdzeniu przez organ podatkowy nieprawidłowości i uszczupleń w podatku działania procesowe zmierzające do zminimalizowania wysokości zobowiązania podatkowego określonego przez organ,
 • poprzez monitoring organu weryfikacja jego działań czy działa na podstawie i w granicach i prawa,
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki,

Autor: Jolanta Nowicka
Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w Regionie Centrum

·    

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności