Wnioski z przeprowadzonych przez nas analiz prawnych i podatkowych wskazują naszym Klientom dalszy kierunek prowadzenia polityki podatkowej w przedsiębiorstwie. Wskazujemy zagrożenia i obszary ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikujemy oszczędności podatkowe.

Audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy / Due diligence podatkowe polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, co w razie wykrycia nieprawidłowości pozwoli uniknąć naszym Klientom sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.

Przeprowadzając audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

  • badamy prawidłowości danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem,
  • badamy prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

W ramach realizowanych przez nas prac analizie poddajemy w szczególności:

  • procedury stosowane przez Spółkę przy ustalaniu podstaw opodatkowania analizowanych podatków
  • transakcje nietypowe, a także inne zdarzenia mające wpływ na wynik podatkowy Spółki w badanym okresie.

Typowe operacje, np. powtarzające się faktury zakupu i sprzedaży badane są w sposób wyrywkowy, natomiast operacje nietypowe sprawdzamy w sposób kompletny, tak aby uzyskać racjonalną podstawę do dokonania oceny poprawności stosowania przepisów podatkowych i wskazania ewentualnych obszarów ryzyka.

Przeprowadzany przez nas audyt podatkowy i przegląd prawno podatkowy daje Klientowi cenny czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.