ALERT: Wstrzymywanie zwrotów podatku VAT przez urzędy skarbowe wciąż w modzie. Przedsiębiorco – korzystaj ze swych uprawnień!

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w efekcie również do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, to fundamentalne uprawnienie przedsiębiorcy wynikające z zasady neutralności  podatku VAT. Pozbawienie przedsiębiorcy przedmiotowego prawa może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, jednak organy skarbowe, poprzez uznaniowe i władcze podejmowanie decyzji w tym zakresie, nagminnie wstrzymują zwroty, uzasadniając ten fakt lakonicznie koniecznością weryfikacji, której zakończenie wyznaczane jest kolejnymi niedotrzymywanymi przez fiskus terminami. 

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.