Alert: Obowiązek zawiadomienia organów podatkowych o zmianie urzędu skarbowego na „DUŻY urząd skarbowy”

W zakresie właściwości miejscowej podatników należy pamiętać, że o podleganiu przedsiębiorstwa pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, określany w praktyce jako „duży urząd skarbowy” decydują zarówno dane ze sprawozdania finansowego, jak również z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Jeśli wystąpią przesłanki do zmiany urzędu skarbowego na „duży urząd skarbowy”, podatnik zobligowany jest zawiadomić o tym fakcie organy skarbowe
w terminie do 15 października. 

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.