13-15 maja - Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Rola PKF: Partner sesji "Zarządzanie. Restrukturyzacja."

Termin i miejsce: 13-15.05.2013 r. Katowice

Rejestracja na event: www.eec.pl

Aktualny program: www.eecpoland.eu/agenda

 

 

 

Opis wydarzenia:

Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Taka jej ranga, rzecz jasna, zobowiązuje. Dlatego w trakcie przygotowań do kolejnych edycji Kongresu, przy tworzeniu agendy wybierane są te tematy, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące w ostatnich latach przed europejską gospodarką i politykami. Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria doboru, którego organizatorzy dokonują po licznych konsultacjach z przedstawicielami środowisk gospodarczych, politykami specjalizującymi się w zagadnieniach ekonomicznych. Są jednak stałe nurty tematyczne obecne na każdej edycji Kongresu i wyróżniające tę imprezę spośród innych.

 

Ekspert PKF:
Ewa Jakubczyk – Cały
Prezes Zarządu PKF Consult

Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o., posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu prywatyzacji przedsiębiorstw uzyskane w Centrum Prywatyzacji; Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autorka szeregu publikacji z zakresu rachunkowości. Sprawuje nadzór i koordynuje prace objęte doradztwem prywatyzacyjnym dla Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych inwestorów. Ponadto jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Członek Komisji Etyki przy PIBR. Jest członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie oraz Komisja Nadzoru Audytowego. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. 

Ekspert PKF weźmie udział w sesji "Zarządzanie. Restrukturyzacja.".

   

To wydarzenie już się odbyło

Informacje podsumowujące Kongres można uzyskać na oficjalnych stronach  Europejskiego Kongresu Gospodarczego www.eecpoland.eu oraz poniżej, w dziale 'Zobacz również'.