Zmiany właściwości urzędów skarbowych

Od dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sposobu ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych.
  • „nowe” Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 r.

Mocą ww. aktów prawnych zmieniono właściwość miejscową organów podatkowych określonych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym oraz wskazano wyspecjalizowany organ podatkowy w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranego przez płatników od nierezydentów.