Zmiany dotyczące paragonów fiskalnych i faktur uproszczonych zostały wycofane

Niedawno w naszym Tax Alercie pisaliśmy o wydanych przez Ministra Finansów w dniu 16 października bieżącego roku objaśnieniach podatkowych dotyczących zasad wystawiania paragonów, faktur oraz faktur uproszczonych przy sprzedaży do 450 zł bądź 100 euro.

Wspomnieliśmy również, że z uwagi na wiele kontrowersji odnoszących się do opublikowanych objaśnień resort finansów wydał 4 listopada 2020 r. komunikat, z którego wynikało, iż w efekcie dialogu i wyjścia naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe MF zaproponował, żeby paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie był fakturą uproszczoną.

Zgodnie z wydanym komunikatem oznaczałoby to, że nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Tym samym ostateczna decyzja w sprawie treści art. 106e ust. 5 pkt 3) ustawy o VAT miała zapaść po przeprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów publicznych konsultacji podatkowych.

Należy więc zwrócić uwagę, że w wyniku podjętych konsultacji Ministerstwo Finansów w dniu 23 listopada 2020 r. podjęło decyzję o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszczonych.