Centrum Edukacji PKF Consult od 23 lat pro­wadzi działalność szkoleniową.

Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy, jak usprawnić działalność według najlepszych światowych wzorców, a także jak dostosować ją do wymogów prawnych, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Stale rozbudowujemy naszą ofertę szkoleń o nowe programy i zakresy tematyczne, odpowiadając tym samym na potrzeby biznesowe naszych Klientów.

Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy z długoletnim doświadczeniem w biznesie, potrafiący zawiłe przepisy prawne i finansowe przełożyć na praktyczne podejście ułatwiające firmom dostosować się do nowego ustawodawstwa.

Nasze atuty:

  • Ekspercka i profesjonalna wiedza
  • Szybkość i profesjonalizm w dostarczaniu rzetelnych usług szkoleniowych
  • Kompleksowe i indywidualne podejście do zagadnień i proponowanych rozwiązań szkoleniowych
  • Współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin
  • Dogodna lokalizacja biur w całej Polsce
  • Długoletnie doświadczenie na rynku polskim

Nasze usługi:

  • Szkolenia w formule otwartej, zawsze aktualna wiedza ze wszystkich naszych specjalności
  • Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, również w formie e-learningu i online
  • Konferencje i spotkania biznesowe odpowiadające na aktualne potrzeby biznesu i pozwalające firmom dostosowanie swojego funkcjonowania do zmiennych warunków rynkowych
  • Szkolenia na indywidualne zamówienie, dopasowane do potrzeb Klienta, we wszystkich segmentach tematycznych realizowanych w formule otwartej, ale również w zakresie kompetencji społecznych potrzebnych w biznesie

Nasze priorytety to najwyższa jakość usług szkoleniowych, dostosowanie programów nauczania do potrzeb biznesu.

Intensywny rozwój nowych technologii, zmieniające się nieustannie przepisy prawa i ustawy stawiają przedsiębiorców ciągle przed nowymi wyzwaniami. Wiedza dostarczana na naszych szkoleniach pomaga firmom przystosować się do zmiennych warunków rynkowych oraz dostosować nowe przepisy do specyfiki danej organizacji.