Zaproszenie na XXI Konferencję Izby Domów Maklerskich

Jak istotna jest dzisiaj dyskusja o przyszłości rynku kapitałowego świadczy fakt, że w czasie pandemii rządy państw sięgają po wyjątkowe środki, których celem jest ograniczenie kryzysu i pobudzenie gospodarki. Wdrażane obecnie rozwiązania, od pakietów kryzysowych po zmiany przepisów MiFID, mogą mieć ogromny wpływ na rynek kapitałowy, który odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju.

Trzeba pamiętać, że im silniejszy rynek kapitałowy, tym większa zamożność obywateli i tym większe jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski.  

Te właśnie zagadnienia zostaną poruszone na XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich "Rynek kapitałowy dla wsparcia inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie spowolnienia". Będzie to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie na polskim rynku kapitałowym w 2021 roku. W związku z tym organizatorzy przygotowali kilkuminutowy filmik promujący konferencję.

Udział w nagraniu wzięli: Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich,  Piotr Prażmo, Przewodniczący Rady Programowej IDM, a także 5 przedstawicieli Rady Programowej. Wśród nich znalazła się Partner Zarządzający PKF – Pani Ewa Jakubczyk-Cały, która opisała swoje wrażenia związane z istotą dotychczasowych konferencji, ich wartością i przebiegiem. Podkreśliła, że jej coroczne uczestnictwo w wydarzeniu ma charakter rozwijający, ponieważ dzięki niemu może uporządkować swoją wiedzę i wzbogacić posiadane kompetencje.

Multimedialne zaproszenie można obejrzeć pod linkiem.

Wypowiedź Pani Ewy Jakubczyk-Cały na temat konferencji znajduje się poniżej: 

Wypowiedź Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich, można obejrzeć pod linkiem

XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 marca 2021 r. w formule hybrydowej.