XXIII edycja Dorocznej Konferencji Audytingu odbędzie się pod hasłem „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej”.

XXIII Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się w formule online w dniach 7-8 listopada 2022 r.

Zgodnie z podaną na stronie konferencji informacją: „Podczas XXIII edycji tego najważniejszego wydarzenia polskiego audytu wybitni eksperci i praktycy z bogatym doświadczeniem koncentrować się będą na zagadnieniach związanych z hasłem konferencji „Nowe standardy zarządzania jakością IAASB – praktyczne aspekty wdrożenia oraz inne zagadnienia jakości w firmie audytorskiej”. Wybór tematu konferencji jest związany z przygotowywanym przez PIBR ustanowieniem krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowieniem Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego)”.

Uczestnicy konferencji mogą wziąć udział w 5 sesjach plenarnych oraz 3 warsztatach.

Program konferencji dostępny jest na stronie.

Zapraszamy do rejestracji - udział w XXIII Dorocznej Konferencji Audytingu zalicza 8 godzin ODZ oraz 6 godzin samokształcenia.

Rejestracja na XXIII DKA jest już uruchomiona – można jej dokonać na stronie.