Hasłem XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”.

XXII Doroczna Konferencja Audytingu odbędzie się w formule online w dniach 13-14.10.2021, a jej hasłem przewodnim będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”.

„Jakość usług” jest pojęciem, które w dyskusjach o audycie przewija się nieustannie. Znaczenie oraz stopień skomplikowania tego zagadnienia sprawiły, że tegoroczna edycja DKA będzie trwała aż dwa dni – wypełnionych panelami dyskusyjnymi oraz warsztatami. Licznie zaproszeni eksperci – zarówno biegli rewidenci, jak i osoby reprezentujące inne branże – postarają się odpowiedzieć na pytania o to, jak utrzymać wysoką jakość pracy biegłych rewidentów, jak dbać o interes publiczny, jak zbudować odporność na presję oczekiwań różnorodnych interesariuszy czy jak zachować niezależność w formułowaniu opinii.

Tematy paneli dyskusyjnych:

  • Przyszłość zawodu, interes publiczny i rola biegłych rewidentów
  • Znaczenie jakości usług atestacyjnych biegłego rewidenta – determinanty i bariery [Moderatorem tego panelu jest Ewa Jakubczyk-Cały, Partner Zarządzający PKF]
  • Postrzeganie biegłych rewidentów poprzez jakość usług innych niż badanie sprawozdań finansowych
  • Samorząd zawodowy wsparciem dla jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów

Tematy warsztatów:

  • Nowe standardy zarządzania jakością
  • Zmiany regulacyjne
  • Cybersecurity

Program konferencji dostępny jest na stronie.

Zapraszamy do rejestracji - udział w DKA jest całkowicie bezpłatny i zalicza 14 godzin samokształcenia.

Rejestracja na XXII DKA jest już uruchomiona – można jej dokonać na stronie.