XX Doroczna Konferencja Audytingu - podsumowanie

W dniach 25-27 listopada br. w Jachrance odbyłą się XX Doroczna Konferencja Audytingu. Jubileuszowa edycja była okazją do wymiany komentarzy między przedstawicielami środowiska i do poznania planów samorządu na najbliższy rok. Przez trzy dni 30 ekspertów dzieliło się z blisko 300 uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami na temat sytuacji i zmian w branży, także w ujęciu międzynarodowym w ramach siedmiu sesji plenarnych.

Wydarzenie zainaugurowała prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbara Misterska-Dragan, witając serdecznie przybyłych gości. Odczytano list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego - Piotra Nowaka, skierowany do uczestników konferencji. Głos zabrali także: Justyna Adamczyk - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, Paweł Rudolf, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród mówców znaleźli się także: Sandra Vilcane - Prezes Łotewskiej Izby Biegłych Rewidentów, Jerzy Koniecki - Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz profesor Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Swoją obecnością konferencję zaszczycił Florin Toma - prezes Accountancy Europe. W trakcie pierwszego dnia konferencji zostały rozdane medale za szczególne osiągnięcia na rzecz wzrostu prestiżu i zaufania do zawodu biegłego rewidenta oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości.

Pierwsza sesja plenarna podczas jubileuszowej, XX Dorocznej Konferencji Audytingu poruszyła temat wyzwań zawodu biegłego rewidenta w perspektywie polskiej i międzynarodowej. Uczestnicy rozmawiali o konsekwencjach zmian w funkcjonowaniu nadzoru publicznego i samorządu w związku z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach oraz kosztach dostosowania się do nowych wymogów dla firm audytorskich i całej branży.

Program drugiego dnia jubileuszowej, XX DKA obejmował aż cztery sesje plenarne oraz warsztaty. Jego zwieńczeniem była uroczysta kolacja oraz występ Dariusza Kordka, który przedstawił uczestnikom DKA swój autorski program. W sesjach plenarnych Hanna Sztuczyńska przedstawiała gościom zastosowanie najnowszych technologii w elektronicznej sprawozdawczości. Następnie Agnieszka Wujek i Jarosław Dec omówili obowiązki biegłych rewidentów oraz publikacje organów nadzorujących rynek finansowy, które mają znaczenie dla zamknięcia 2019. roku. Po południu w sesji plenarnej Ernesta Podgórskiego i Anny Sirockiej przedstawiona została rola przepisów prawa bilansowego i podatkowego w procesie badania. Ostatni panel z drugiego dnia jubileuszowej, XX DKA poświęcony był etyce i jakości rewizji finansowej w kreowaniu wartości dla inwestorów. Tę sesję poprowadziła Ewa Jakubczyk-Cały wraz z Joanną Żukowską-Kalitą.

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji plenarnej, którą poprowadził Mirosław Szmigielski, Członek KRBR, przewodniczący Komisji do opiniowania aktów prawnych. Wraz z Członkami KRBR Agnieszką Muller-Grządką i Janem Letkiewiczem przybliżyli najważniejsze kwestie, które w nadchodzących miesiącach wpłyną na pracę biegłych rewidentów. Obecni goście mogli liczyć na podsumowanie znanych już standardów i procedur, wymienić się uwagami oraz zgłosić tematy, które w ich odczuciu wymagają dodatkowej interpretacji Ministerstwa Finansów. Barbara Misterska Dragan zapowiedziała, że aby ułatwić audytorom zorientowanie się w wymogach wewnętrznej kontroli przed 31 sierpnia 2020 r., zostanie opracowany materiał pomocniczy, który będzie udostępniony na stronie PIBR. Konferencję zakończyły podziękowania Barbary Misterskiej Dragan dla wszystkich uczestników dotychczasowych spotkań oraz wręczenie dyplomu uznania dla Moniki Kaczorek. Na zakończenie, nawiązując do tytułu konferencji, Monika Kaczorek podkreśliła, jak ważny dla przyszłości zawodu będzie rozwój informatyczny i stałe doskonalenie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii.