Zespół Doradztwa Podatkowego PKF świadczy usługi, w ramach których przygotowuje wnioski o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

WIS jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która zapewnia podatnikom gwarancję co do zastosowania stawki VAT odnoszącej się do konkretnego towaru/usługi będącej przedmiotem wniosku. Co istotne WIS wiążą również organy podatkowe.

Posiadanie WIS jest istotne w szczególności w odniesieniu do usług/towarów, co do których podatnik stosuje lub zamierza stosować jedną z obniżonych stawek VAT, ponieważ ryzyko związane z zastosowaniem stawki VAT spoczywa na podatniku wystawiającym fakturę.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych odnoszące się do zastosowania właściwej stawki VAT oferujemy przygotowanie wniosku o wydanie WIS. Posiadanie WIS w znacznym stopniu ogranicza ewentualne negatywne konsekwencje podatkowe oraz karno-skarbowe jakie wiążą się ze stosowaniem stawek w podatku od towarów i usług.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.