Dnia 04.09. br. we Wrocławiu odbędą się warsztaty „Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR” organizowane przez PKF.

Pracownicze Palny Kapitałowe to nowy program, który obowiązuje od 1 lipca tego roku. Aby poprawnie wdrożyć go w swojej firmie potrzeba wprowadzić szereg zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników.

Spotkanie organizowane przez PKF ma na celu zaznajomienie uczestników przede wszystkim z praktycznym aspektem realizacji programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwestiach finansowych, księgowych i HR.

Poprowadzą je nasi eksperci – Ewa Jakubczyk-Cały (Partner zarządzający, Biegły rewident) oraz Paweł Sobkiewicz (Ekspert ds. rynków kapitałowych). Partnerem merytorycznym warsztatów jest PFR Portal PPK.

Program warsztatów:

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?

1. Dlaczego PPK?

2. Moment obowiązku, schemat wdrożenia PPK

3. Zatrudniony, pracodawca - prawa i obowiązki

4. Jak wysokie składki będzie odprowadzał pracodawca

5. Wysokość wpłat pracownika

6. Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa

7. Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki z PPK?

II. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania:

1. Czym zajmuje się instytucja finansowa – kto może zarządzać PPK,

2. Wybór firmy zarządzającej – kryteria wyboru

3. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

4. Zasady inwestowania PPK – fundusze zdefiniowanej daty

5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

6. Zmiana zarządzającego PPK

III.  Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie

1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR

2. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie

3. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń

4. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie

5. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi

6. Procedury wyboru reprezentacji załogi, reprezentatywność związków zawodowych

7. Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników

IV. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

1. Informacje dla osób zatrudnionych

2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru

3. Umowy o prowadzenie PPK - aktualizacja danych o uczestnikach

V. Naliczanie wpłat do PPK

1. Za kogo naliczamy wpłaty do PPK

2. Terminy naliczania wpłat do PPK

3. Podstawa naliczania wpłat do PPK

4. Potrącenia z wpłat do PPK

5. Rezygnacja z wpłat do PPK

6. Wysokość wpłat do PPK

7.  Zwolnienia z wpłat do PPK

8. Zmiany wysokości wpłat do PPK

9. Obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem i dokonywaniem wpłat do PPK

VI. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

1. Jakie zmiany w listach płac?

2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?

3. System raportowania do instytucji finansowej, pracowników, organów nadzoru

4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy

5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?

VII. Opodatkowanie PPK i inne daniny

1. PPK a podstawa składek ZUS

2. Z punktu widzenia pracownika - opodatkowanie bieżące PIT, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków i darowizn

3. PPK w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy

VIII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK

2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK

3. Umowa o prowadzenie PPK

4. Naliczanie wpłat

5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika

IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK

1. Możliwość renegocjacji

2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego

X. Podsumowanie -  polityka i szczegółowe procedury PPK u pracodawcy

Rejestracja i szczegóły warsztatów: https://bit.ly/2MJm021

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.