Warsztaty regionalne: Kierunek na giełdę. Pozyskanie kapitału na rozwój firm poprzez emisję akcji lub obligacji

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w cyklicznych warsztatach regionalnych organizowanych przez GPW, adresowanych do przedsiębiorców – potencjalnych emitentów giełdowych.

Cel warsztatów:

Spotkania mają na celu przedstawienie kompleksowej oferty GPW dla przedsiębiorców, ale również umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z doradcami, którzy będą wspierać spółkę w przygotowaniach do wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego.

Termin i data warsztatów:

9 października 2014
Hotel Mercure Czestochowa Centrum
ul. Ks. J. Popiełuszki 2, Częstochowa

Program warsztatów:

9.30 - 10.00   Rejestracja, poranna kawa

10.00 - 10.40 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych dla przedsiębiorców.

10.40 - 11.10 Emisja akcji czy obligacji? Jak pozyskać inwestorów?

11.10 - 11.40 Wsparcie emitenta przez kancelarię prawną - możliwość czy konieczność?

11.40 - 12.10 Przerwa kawowa

12.10 - 12.40 Sporządzanie sprawozdań finansowych, Rola audytora  w procesie przygotowania spółki na rynki giełdowe

12.40 - 13.10 Plasowanie oferty prywatnej we współpracy z Autoryzowanym Doradcą - Krzysztof Ciesielski, Dyrektor Departamentu Projektów konsultingowych, PKF

13.10 - 14.00 Doświadczenie spółek giełdowych

14.00 - 14.30 Lunch

Organizatorem warsztatów jest:

Więcej szczegółów: link

Rejestracja na warsztaty: link