WARSZTAT PID I PKF CONSULT 2007

WARSZTAT POLSKIEGO INSTYTUTU DYREKTORÓW

KREATYWNOŚĆ, MANIPULACJA, FAŁSZERSTWO
W RACHUNKOWOŚCI, CZYLI JAK POZYSKAĆ
„JEDYNIE SŁUSZNY” WYNIK FINANSOWY

Warsztat odbędzie się w Warszawie 29 marca 2007 r.
 


Jego zadaniem jest wprowadzenie uczestników w tajniki nowoczesnej rachunkowości, wyposażenie ich w umiejętności demaskowania manipulacji i fałszerstw rachunkowych, a zarazem – wskazanie możliwości kreowania wyniku i wizerunku sytuacji finansowej w następstwie działań mieszczących się bezpiecznie w granicach prawa.

Współorganizatorem warsztatu jest PKF Consult, firma audytorska z poważnym doświadczeniem w badaniu sprawozdań spółek publicznych i niepublicznych.Program warsztatu

Osoby uczestniczące w konferencji FIRMA POD KONTROLĄ za pełną opłatą mogą wziąć udział w warsztacie korzystając ze zniżki j.n.
Ponadto mogą uzyskać rezerwację hotelową w Warszawie na 28 marca b.r. i skorzystać ze zniżek w opłatach za zakwaterowanie w Hotelu Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2.

Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu:

  • pełna 780,- zł (siedemset osiemdziesiąt zł)
  • dla uczestników konferencji 500,- zł ( pięćset zł )
  • dla Mecenasów PID 390,- zł ( trzysta dziewięćdziesiąt zł )

Przyznane zniżki się nie sumują.Zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie należy kierować na załączonym formularzu (jest on dostępny także na stronie www.pid.org.pl) do 23 marca atoczynska@pid.org.pl, acegielska@pid.org.pl lub faksem 22 582 9 748. 747 Po zarejestrowaniu się, uczestnik otrzyma faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału.