The Best Annual Report 2011 - Gala Finałowa 19.10.12

PKF jest partnerem merytorycznym Konkursu The Best Annual Report 2011oraz sponsorem Gali Finałowej Konkursu, których organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie, a tym samym promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.
 
Eksperci PKF Consult wchodzą w skład kapituły konkursu, która wyłoni laureatów (nagrody główne) w dwóch kategoriach:
 
• przedsiębiorstwa
• banki i instytucje finansowe
 
oraz przyzna wyróżnienia za:
 
• najlepsze sprawozdanie z działalności
• najlepsze zastosowanie MSSF/MSR
• najlepszą wartość użytkową raportu rocznego
 
 
Dodatkowo po raz pierwszy w tym roku kapituła konkursu przyzna wyróżnienia za najlepsze raporty roczne w poszczególnych WIG-ach (WIG20, WIG40, WIG80 i pozostałe). Kapituła konkursu przyzna również nagrodę specjalną za najlepszy raport roczny w internecie.
 
 
Ogłoszenie wyników konkursu The Best Annual Report 2011 nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 19 października o godzinie 18:00 w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 
Ponadto wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora konkursu www.irip.pl, na łamach Rzeczpospolitej, Parkietu, Forbes oraz za pośrednictwem współpracujących przy organizacji konkursu prasy, telewizji i portali internetowych.