Tarcza 4.0 podpisana przez prezydenta

Kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej - ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - została podpisana przez Prezydenta.

Jakie zmiany – istotne w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorcy-pracodawcy -  wprowadza Tarcza 4.0?