Nie traktuj sporządzenia sprawozdania finansowego jedynie jako uciążliwego, corocznego obowiązku Twojej spółki. Nie pozwól, by stało się ono przysłowiowym dokumentem odkładanym do szuflady, ale odkryj jego potencjał i naucz się korzystać z informacji w nim zawartych.

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym to kopalnia wiedzy na temat kondycji finansowej Twojej firmy. Ich umiejętna interpretacja wychwyci mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, zwróci uwagę na tzw. „czerwone flagi”, czyli obszary ryzyka wymagające szybkiej reakcji naprawczej, a analiza danych ze sprawozdań finansowych na przestrzeni kilku lat wskaże trendy rozwoju. Czas poświęcony na przygotowanie sprawozdania finansowego może zwrócić się w efektywny sposób, jeśli umiejętnie wykorzystasz jego potencjał.

Przypominamy:

  • 30 czerwca termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  • 15 lipca termin złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Nasi eksperci pomogą Ci nie tylko przygotować sprawozdanie finansowe, ale również dokonają kompleksowej analizy finansowej oceniając wskaźniki finansowe,  płynność i trendy rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Sprawdź naszą usługę rachunkowości zarządczej i kontrolingu.