Spotkanie z cyklu "Pozyskanie kapitału poprzez rynek giełdowy - kiedy, jak i z kim?" Poznań, 17 października 2012

Organizator i tematyka:
Giełda Papierów Wartościowych jest organizaotrem cyklu Regionalnych Warsztatów „Pozyskanie kapitału poprzez rynek giełdowy – kiedy, jak i z kim?”, adresowanych do przedsiębiorców – potencjalnych emitentów giełdowych. Celem spotkań jest przedstawienie kompleksowej oferty GPW dla przedsiębiorców, oraz umożliwienie nawiązanie bezpośrednich kontaktów z doradcami, którzy będą wspierać spółkę w przygotowaniach do IPO. PKF jest partnerem merytorycznym dwóch spotkań z tego cyklu. Kolejne spotkanie z tego cyklu dobędzie się w Poznaniu.
 
Miejsce:
Hotel Campanile Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 96.
 
 
Termin:
Najbliższe spotkanie odbędzie 17 października w Poznaniu.
 
 
Ekspert PKF:
Zespół PKF będzie reprezentował Pan Marek Wojciechowski, który zaprezentuje temat: "Sprawozdanie finansowe, jako obraz sytuacji spółki".
 
 

Członek Zarządu, Dyrektor Oddziału Regionalnego Poznań PKF Audyt, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident.

Związany z PKF Consult od 1999 roku. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych.

Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości.

Program:
Program spotkania jest dostępny do pobrania pod następującym linkiem:PROGRAM
 
Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz, który znajduje się na stronach Giełdy: FORMULARZ