Podstawą zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy jest odpowiednia organizacja stosunków z kontrahentami.

Zapewniamy Klientom zindywidualizowaną oraz kompleksową obsługę w zakresie opiniowania i sporządzania umów. Naszym celem jest zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk prawno-podatkowych oraz wdrożenie takich rozwiązań, które skutecznie uchronią naszych Klientów przed negatywnymi skutkami związanymi z zawieraniem i wykonywaniem umów.
 

Oferujemy:

  • uczestnictwo w negocjacjach
  • analizę oczekiwań Klienta oraz identyfikację ryzyk
  • propozycje rozwiązań eliminujących lub zmniejszających potencjalne ryzyka
  • opracowanie zabezpieczeń wykonania umowy
  • weryfikację stosunku prawnego pod kątem tzw. testu przedsiębiorcy
  • sporządzanie oraz analizę umów