SLIM VAT 2 - proponowane zmiany

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie pakietu SLIM VAT 2 zawierającego kolejne  zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.

Wśród propozycji znajduje się wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, gdy w transakcji łańcuchowej podmiotem organizującym transport jest - nie nabywca lub podmiot pośredniczący - lecz pierwszy w kolejności dostawca (tj. pierwszy podmiot w łańcuchu). Rozwiązanie przewiduje, że w takiej sytuacji dostawą ruchomą będzie dostawa dokonana przez tego podatnika.