Alert autorstwa eksperta PKF (Wiktor Kozieł - Koordynator ds. doradztwa podatkowego, Doradca podatkowy nr 14060) został opublikowany 20 czerwca 2023 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia, które zostało opublikowane w dniu 2 maja 2023 roku, od 1 lipca bieżącego roku nastąpi odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Będzie miało to wpływ na zniesienie związanych z tym stanem szczególnych terminów wprowadzonych również na gruncie prawa podatkowego.

Raportowanie MDR

Najistotniejszą kwestią związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego będzie powrót do raportowania krajowych schematów podatkowych zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Zgodnie z ustawą covidową, termin na raportowanie krajowych schematów podatkowych został zawieszony do 30. dnia  następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Zatem zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych obowiązuje wyłącznie do końca lipca 2023 r. W konsekwencji terminy na zaraportowanie do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych krajowych, dla terminów, których bieg nie rozpoczął się, co do zasady, będą upływały w dniu 30 sierpnia 2023 r. Nie później niż do dnia 5 sierpnia 2023 r. należy złożyć informacje o schematach podatkowych przez wspomagających, którzy powzięli wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy.  Mając na uwadze powyższe, należy przeanalizować transakcje, które miały miejsce w okresie zawieszenia terminów tj. od 31.03.2020 r. – pod kątem ewentualnego obowiązku raportowania ich jako schematu podatkowego do Szefa KAS.

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT

Kolejnym terminem, który ulegnie odwieszeniu będzie termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR. Termin obowiązujący w czasie zagrożenia epidemicznego tj. 14 dni zostanie zastąpiony 7 dniowym terminem, który wynika z ordynacji podatkowej. Przypomnijmy tylko, iż informacja ZAW-NR chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami dokonania płatności powyżej 15 tys. zł na rachunek kontrahenta inny niż określony na tzw. białej liście podatników VAT.

Certyfikaty rezydencji do celów WHT

Zmianie ulegnie również możliwość stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności. Zgodnie z przepisami ustawy covidowej płatnik może posługiwać się certyfikatem rezydencji niezawierającym jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych 12 miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Mając na uwadze poprzedni akapit płatnicy od 1 września 2023 roku będą zobligowani to stosowania aktualnych certyfikatów rezydencji. Nie będą oni mogli uwzględniać certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ich ważności po upływie 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie również na skrócenie organom podatkowym czasu na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych. Termin ten zostanie przywrócony do standardowych 3 miesięcy, wynikających z przepisów ordynacji podatkowej.

Gdyby pojawiły się u Państwa jakiekolwiek pytania odnoszące się do wpływu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na prowadzoną działalność gospodarczą – zapraszamy do kontaktu.