Seminarium "Upublicznienie spółki"

Organizator: Gazeta Giełdy Parkiet
 
Termin i miejsce: 29.06.2012 r., Warszawa ul. Prosta 51
 
Program: link
 
Tematyka:
Celem seminarium jest pozyskanie przez uczestników wiedzy o kluczowych zmianach jakie musi przejść organizacja spółki podlegającej procesowi upublicznienia w ramach procesu pozyskania środków z rynku publicznego. Uczestnicy seminarium pozyskają także wiedzę o istotnych obowiązkach intresariuszy spółki publicznej – akcjonariuszy i członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Seminarium poświęcone jest praktyczny aspektom procesu zmiany organizacji spółki podlegającej upublicznieniu, w tym zmianom regulacji wewnętrznych, przygotowaniu spółki do raportowania, nowym obowiązkom księgowości.
 
Seminarium omawia także istotne dla spółek z rynku NewConnect zmiany w regulacjach, w tym dotyczących obowiązków informacyjnych
Seminarium przeznaczone jest dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek przygotowujących się do wejścia na giełdę, managerów odpowiedzialnych za proces upublicznienia spółki oraz managerów odpowiedzialnych za relacje z interesariuszami
 
Zgłoszenia: formularz on-line znajduje się pod na stronie www.szkolenia.rp.pl
 
Ekspert PKF: